Tobias Holtman

Mijn naam is Tobias Holtman en ik ben geboren en opgegroeid in Aalten. Vanwege mijn interesse voor veiligheidsvraagstukken heb ik een bestuurskundige achtergrond met veiligheid als specialisatie. Momenteel werk ik bij het Instituut Fysieke Veiligheid te Arnhem. Bij het Instituut Fysieke Veiligheid ben ik werkzaam als bestuurs- en directieadviseur. Het IFV ondersteunt als kennisinstituut de veiligheidsregio's in Nederland. Vanuit deze functie ondersteun ik zowel het Veiligheidsberaad en het bestuur van het IFV als de directie van het IFV. Het Veiligheidsberaad is het bestuurlijk platform van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Gezamenlijk bepalen de leden de richting, wordt samenwerking gezocht en is een landelijke Strategische Agenda opgesteld. Het Veiligheidsberaad is namens de veiligheidsregio’s gesprekspartner van de minister van Justitie en Veiligheid. De 25 voorzitters vormen ook het Algemeen Bestuur van het IFV.

De maatschappij zijn we samen en maken we samen. De samenleving bestaat uit individuen, die stuk voor stuk uniek zijn. Al die individuen zijn door God onze schepper gemaakt. Ik wil mij graag inzetten voor die maatschappij, waarbij de mens centraal staat. Daarom vind ik het belangrijk dat er een sterke gemeenschap en betrouwbare overheid is die oog heeft voor iedereen.

Om dit te bereiken zet ik mij in voor de ChristenUnie. Voor deze partij ben ik fractievolger (lid steunfractie). Tevens neem ik namens de ChristenUnie deel aan de Rondetafelgesprekken Bestuur & Financiën van de gemeente Aalten. Een rondetafelgesprek wordt georganiseerd op initiatief van de gemeenteraad en vindt plaats ter voorbereiding van de raadsvergaderingen. Ook ben ik lid van het Communicatieteam. Dit team verzorgt de interne en externe communicatie van de ChristenUnie Aalten e.o. en neemt initiatieven gericht op het werven van nieuwe leden.

De ChristenUnie dient, zoals de naam al impliceert, een unie van christenen te zijn. Het is van belang dat christenen, ook in de politiek, samen optrekken zodat we naar elkaar omzien en opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving. In de Bijbel staat glashelder geschreven dat we onze naasten lief moeten hebben. Juist daarom moet er in de politiek een duidelijk christelijk-sociaal geluid te horen zijn, die op steun kan rekenen van alle christenen in Aalten. Ik wil mij daarom hard maken dat de ChristenUnie in Aalten bestaat uit een actieve partij waarin alle christenen (en christelijke gemeenschappen) van Aalten zich verbonden voelen. Dit kunnen wij niet alleen, maar daar hebben wij u voor nodig!