Henk Wiltink

In het huidige college is eind november wethouder Rots opgevolgd door Henk Wiltink. Het is gelukt om als ChristenUnie vertegenwoordigd te blijven door een eigen wethouder. Deze functie is enigszins gewijzigd en ziet er nu als volgt uit

de portefeuilles:

  • Economische zaken (contacten en arbeidsparticipatie)
  • Minimabeleid en schuldhulpverlening
  • Participatiewet / AWBZ
  • Weekmarkten

Vanuit economische zaken onderhoudt hij onder meer de contacten met het bedrijfsleven en de middenstand, vertegenwoordigd door de IKAD (Industriekring Aalten Dinxperlo), de FAM, de BREM en IODUS.