De fractie

Met de fractie worden in principe de mensen bedoeld die in de gemeenteraad actief zijn, maar ook de mensen die hen daarbuiten ondersteunen, meewerken of meedenken over het te voeren beleid. Voorheen werden de niet-raadsleden aangeduid met de naam 'schaduwfractie', maar deze term wordt niet veel meer gebruikt.

Uit de fractie kunnen toekomstige raadsleden voortkomen. Op dit moment zijn Hannij Noorman, Hans Logmans, Tobias Holtman, Eric Smits en Berto van Deelen fractieleden. Fractieleden kunnen onderdeel uitmaken van rondetafelgesprekken.

Hannij Noorman is lid van de RTG Samenleving

Tobias Holtman is lid van de RTG Bestuur en Financiën en de werkgroep Financien. 

Hans Logmans is lid van de Internationale Adviescommissie Bocholt-Aalten.

Alle drie zijn tevens plaatsvervangende leden van de drie RTG's.

Eric Smits is de penningmeester van de fractie.

Berto van Deelen en gastlid Henri Dalem completeren deze groep.