Afdeling Aalten

De landelijke ChristenUnie is verdeeld in lokale afdelingen. Naast het lidmaatschap van de ChristenUnie hoor je dus bij een plaatselijke afdeling. Deze afdeling vergadert twee keer per jaar en organiseert activiteiten. Het bestuur informeert de leden over alles wat belangrijk is in de plaatselijke en ook landelijke ontwikkelingen. De leden van de lokale afdeling geven door hun lidmaatschap steun aan de ChristenUnie. Ze kunnen ook gevraagd worden functies te bekleden.