Hanny Noorman

Mij naam is Hanny Noorman en ik ben geboren in Doetinchem. Toen ik 10 jaar was verhuisden we naar Aalten voor mijn vaders werk. Ik vind mijzelf een echte Aaltenaar. 

Sinds november 2014 ben ik met vervroegd pensioen. Ik heb 34 jaar gewerkt in de TBS-kliniek Oldenkotte in Rekken, waarvan 24 jaar als maatschappelijk werkster. Ik kijk met dankbaarheid op mijn werk terug. De TBS-kliniek is eind 2014 gesloten in verband met bezuinigingen bij Justitie. Sinds november 2015 werk ik als vrijwillig maatschappelijk werkster en coördinator voor het Dienstencentrum van het Leger des Heils in Winterswijk.

De belangstelling voor de politiek is me met de paplepel ingegoten. Mijn vader was, bij leven, actief binnen de Anti Revolutionaire Partij en de christelijke vakbeweging.

Ikzelf ben vanaf 2002 actief binnen, toen nog, de RPF, als fractiesecretaresse. Mijn kennis en betrokkenheid liggen vooral in het Sociale Domein.

Ik geloof dat God wil dat de overheid een schild is voor de zwakkeren. Het werken binnen de ChristenUnie geeft me de mogelijkheid om dat uit te dragen. Ik wil in mijn leven God en de mensen dienen. Ik vind het een voorrecht om met Johan Pennings en de andere fractieleden samen te mogen werken.