Johan Pennings

Mijn naam is Johan Pennings en ik ben een geboren en getogen Aaltenaar. Ik heb altijd gewoond op boerderij Klein Gussinklo in de buurtschap Lintelo. Na mijn onderwijs periode ben ik eerst een aantal jaren in loondienst geweest in de agrarische sector. Daarna ben ik als zelfstandig ondernemer werkzaam geworden op de boerderij waar ik opgegroeid ben. Het is een rundvee- en varkensbedrijf. Vanaf het eind van de jaren 80 ben ik met de politiek in aanraking gekomen. Eerst als bestuurslid en daarna in het fractiewerk, waar ik op dit moment met mijn 4e raadsperiode bezig ben. 

 Als christen wil ik mij graag inzetten voor de politiek. Dat het christen zijn consequenties heeft voor de manier van doen en laten mag duidelijk zijn. Wij als christenen hebben daarvoor duidelijke richtlijnen die te vinden zijn in de Bijbel. Gods Woord geeft veel goede aanknopingspunten. Of het politieke werk daarmee gemakkelijk is? Ik kan jullie verzekeren dat dat zeker niet zo is want de Bijbel is geen politiek handboek die je open kunt slaan bij een bepaald hoofdstuk en paragraaf en dan kunt citeren (soms overigens wel). Dit maakt aan de andere kant het denken en handelen ook weer fascinerend. Ook ons menselijk denken en handelen is van groot belang is maar juist ons uitgangspunt mag hierin centraal staan. En vanuit deze achtergrond mogen wij dienstbaar zijn aan de samenleving waar God ons in heeft geplaatst. 

In deze 4e raadsperiode mag ik mij vooral bezig houden met openbare werken, ruimtelijke ordening en financiën. Als fractievoorzitter ben ik ook betrokken bij de agendacommissie en het seniorenconvent. De agendacommissie draagt er zorg voor dat alle stukken goed en volgens de juiste route aan de orde komen. Het seniorenconvent draagt samen met de burgemeester zorg voor vertrouwelijke stukken of zaken die over personen gaan die niet of nog niet openbaar zijn. Ook de deelname aan de coalitie en het overleg met de wethouders vraagt de nodige afstemming en tijd zodat ik mij in deze raadsperiode niet hoef te vervelen, maar eerder tijd tekort kom om alles goed te kunnen of te willen doen.