Gemeente Aalten

ChristenUnie Aalten en omgeving

Voor zaken omtrent het bestuur van de partij kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur via bestuur@aalten.christenunie.nl

Voor politieke gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter en raadslid Tobias Holtman via fractie@aalten.christenunie.nl

Gegevens voor donaties of giften

Via deze link komt u op de pagina met informatie over donaties, giften en ANBI.