Gemeente Aalten

ChristenUnie Aalten en Omgeving

Voor zaken omtrent het bestuur van de partij kunt u contact opnemen met de voorzitten van het bestuur.

bestuur@aalten.christenunie.nl

Voor politieke gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter en raadslid.

Johan Pennings
Vellegendijk 9
7122 NN Aalten
Telefoon: 0543 461309

fractie@aalten.christenunie.nl

Gegevens voor donaties of giften

Via deze link komt u op de pagina met informatie over donaties, giften en ANBI.