Het partijbestuur

De lokale afdeling van de ChristenUnie wordt vertegenwoordigd door het partijbestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor alle zaken rondom deze lokale afdeling, zoals ledenvergaderingen, opstellen van de kieslijst en promotie-activiteiten rondom de verkiezingen. Tevens houdt zij toezicht op de financiën en zaken als communicatie (zoals deze website). Dit in tegenstelling tot de fractie, die zich bezig houdt met politiek-inhoudelijke zaken.

Het bestuur vergadert regelmatig en de voorzitter van het bestuur is met regelmaat bij het overleg met de fractie aanwezig. Enkele malen per jaar vergaderen bestuur en fractie gezamenlijk om elkaar te informeren over lopende zaken en om overleg te hebben over het te voeren beleid.