Hans Logmans

Hans Logmans groeide op in Haarlem en is via Eindhoven en Geldrop in 1990 ten slotte in Aalten beland. In Geldrop waren al de eerste ondersteunende activiteiten met de voorloper van CU. Begin jaren negentig (1992) is dit weer opgepakt als bestuurslid van de RPF en wat later door deelname in de schaduwfractie. Daarnaast zijn er vele jaren in schoolbesturen gestoken met focus op (voortgezet) speciaal onderwijs. Vanuit die ervaringen is de interesse in de sociale cohesie en de processen daar om heen gegroeid.
“De ChristenUnie heeft altijd een helder geluid laten horen als het er om gaat dat iedereen gehoord mag horen en er bij hoort. En daarbij dient de rechtvaardigheid altijd voorop te staan; de rechtvaardigheid die we uit de Bijbel van Jezus Christus mogen leren. Die rechtvaardigheid staat enorm onder druk en daardoor dreigt ook de sociale cohesie onder druk te komen staan. Ik wil mij er voor inzetten dat de exemplarische sociale cohesie zoals ik die ervaren heb bij mijn eerste decennium in Aalten, behouden zal blijven. Natuurlijk veranderen de tijden, maar het omzien naar elkaar zoals ons is opgedragen en door ons wordt uitgedragen zal blijven.”