De raad

De ChristenUnie heeft één zetel in de gemeenteraad van Aalten. De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente en is verantwoordelijk voor het gemeentelijk beleid.

Tobias Holtman is de fractievoorzitter van de ChristenUnie Aalten en maakt deel uit van de gemeenteraad. Ook maakt hij deel uit van het seniorenconvent. Dit seniorenconvent bestaat uit de fractievoorzitters, de raadsgriffier en de burgemeester. Daarnaast is hij lid van de agendacommissie. Deze commissie stelt de agenda’s van de Rondetafelgesprekken en de Gemeenteraadsvergaderingen vast.