Afdeling Aalten

De ChristenUnie kent lokale afdelingen, waaronder de afdeling Aalten. Naast het lidmaatschap van de ChristenUnie zijn leden gekoppeld aan een plaatselijke afdeling. De afdeling Aalten vergadert twee keer per jaar. Het bestuur informeert de leden over belangrijke lokale en landelijke ontwikkelingen en de fractie behandeld de politiek inhoudelijke thema's. De leden van de lokale afdeling geven door hun lidmaatschap steun aan de ChristenUnie.